top of page
citroner
JournalistiSk
 
CoACHING 
STYRK DIN KOMMUNIKATION & STORYTELLING. NÅ I MÅL MED DIN BOG OG FÅ HJÆLP MED MANUSKRIPT, UDGIVELSE OG PR.
GRATIS SAMTALE
LEDELSE AF
 
FRivillige
VIL DU BLIVE BEDRE TIL AT LEDE DINE FRIVILLIGE? HAR DU BRUG FOR VÆRKTØJER?
 
 
Vi coacher vi dig i at håndtere dine frivillige og gøre dem mere engagerede og motiverede i dit arbejdsfællesskab.
Vi giver dig værktøjer til at strømline dine arbejdsgange, lede bedre og 'holde på dine frivillige'. Gennem workshops finder vi ind til dine kerneudfordringer og hjælper dig med at  skabe en fælles historie, ånd og energi.
Vi har mange års erfaring i at lede frivillige fx gennem kulturfællesskabet VINK, og vi holder også foredrag og workshops om ovenstående for både private og offentlige virksomheder.
PR, KOMMUNIKATION &
 
Sociale medier
VIL DU GØRE DIN VIRKSOMHED MERE SYNLIG? HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT NÅ UD TIL FLERE?
 
 
Vi hjælper dig med at skrive pressemeddelelser, artikler og debatindlæg til den rette målgruppe for at nå bredere ud.
Vi coacher dig i at bruge sociale medier og giver dig små kurser i at bruge Facebook og Instagram optimalt, guider dig i SEO-optimering og brug af forskellige kommunikationsstrategier.
 
Herudover kan vi hjælpe dig med tilrettelæggelsen og planlægningen af større kampagner og events.
MANUSKRIPT
 
VURDERING
VIL DU SKRIVE EN BOG? HAR DU SVÆRT VED AT KOMME I GANG, ELLER ER DU GÅET I STÅ?
 
 
Vi vurderer dit manuskript, giver sparring og feedback på struktur 
& karakteropbygning. 
Vi coacher dig i redigeringsprocessen, giver små skrivekurser og læser korrektur, så du kan nå i mål med en udgivelse.
 
Herefter kan vi hjælpe dig med PR af din bog, så den når ud til de større medievirksomheder & dagblade.
Succes med DIN
FondSSØGNING
VIL DU REJSE PENGE TIL DIT PROJEKT?  HAR DU BRUG FOR HJÆLP TIL AT SØGE FONDE?
 
 
Vi hjælper dig med at udvælge fonde, der er relevante at søge for dit projekt. Gennem workshops og coaching bygger vi din fondsansøgning op skridt for skridt og gør dine budskaber skarpe og velformulerede. 
Vi giver dig værktøjer til at strukturere processen, så du kan få et bedre overblik, og guider dig i, hvordan du kan etablere en personlig kontakt til fondende, som er særligt vigtigt.
 
Herudover giver vi konkrete råd om, hvad du skal lægge særlig vægt på for at få fondsstøtte. 
GHOST
 
WRITING
HAR DU BRUG FOR HJÆLP MED AT SKRIVE DIN BOG, DINE MEMOIRER ELLER DIN SLÆGTSROMAN?
Vi interviewer dig over seancer på  1-1,5 time.  Herigennem danner vi os et billede af din historie og laver kapitelopbygning og struktur.
 
Vi skriver din historie sammen, og du  er med i alle processer. Vi guider dig i  at prioritere indholdet og forfatte din historie, så den er virkelighedsnær, detaljeret og beskrivende.
 
Det er muligt for dig at følge med i processen og kommentere via Google Docs. Herudover printer vi kapitler ud fra gang til gang, som vi kan kigge på og redigere i sammen.
Hvis bogen skal udgives, kan vi  hjælpe dig med tryk, PR og en eventuel lanceringsfest.
PODCAST
PRODUKTION
VIL DU LÆRE AT PRODUCERE PODCASTS?  HAR DU EN IDÉ TIL EN PODCAST, JEG SKAL PRODUCERE FOR DIG ELLER DIN VIRKSOMHED?
Vi hjælper dig med at gøre dit podcastkoncept skarpt og giver dig værktøjer til at producere en stærk fortælling med gode, dramaturgiske greb og den rette storytelling.
 
Vi udarbejder sammen et manuskript og spørgeplaner for at sikre en god struktur, og du er med fra idégenerering over redigeringsproces og klipning til lancering af podcasten. I den proces hjælper vi dig med at få en Hindenburg-licens. Vi bruger vores udstyr, medmindre du vil bruge dit eget (eller få råd herom).  
Vi hjælper både dig som privatperson, virksomhedsejer eller mindre grupper.
Til sidst kan vi  hjælpe dig med at udgive på de rette podcastplatforme og arrangere en eventuel lanceringsfest.
orangeri.jpg
SÅDAN HELT
 
PRAKTISK

Alle forløb begynder med et gratis og uforpligtende telefonmøde, hvor vi sammen finder frem til, hvad du har brug for. Efter den indledende samtale giver vi et bud på, hvordan et coachingforløb kunne se ud for dig.

 

TID & STED

Vi mødes på vores kontor i kulturhuset Villa Kultur. Møderne vil som oftest foregå i Orangeriet. Er det bedst for dig, kan vi også tage møderne online over Skype eller hjemme i din dagligstue. 

Sted: Villa Kultur, Krausesvej 3, 2100 Østerbro

Tid: Hverdage mellem kl. 09.00 og 17.00

PRISER

Det er op til dig, om du ønsker at booke din coaching fra gang til gang, eller som et forløb (her giver vi dig en samlet pris efter vores indledende samtale). 

Indledende samtale: Gratis.

Derefter giver vi en samlet pris på dit forløb. 

KONTAKT
bottom of page